Klacht melden

U heeft een klacht over een vervoerder.

U kan eerst de klacht schriftelijk of via de website melden bij het vervoersbedrijf. Wacht dan op de reactie van de vervoerder.
Wanneer de vervoerder uw klacht niet naar tevredenheid oplost of wanneer u geen antwoord krijgt, kan u de klacht melden bij de OV Ombudsman. Zij adviseren u vervolgens over de vervolgstappen. In sommige gevallen kunnen zij ook voor u bemiddelen.

De OV Ombudsman is een onafhankelijke organisatie en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De organisatie heeft als doel reizigers te helpen die een klacht hebben over het OV.
U kunt uiteindelijk uw geschil ook voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Deze instantie doet een bindende uitspraak.
U betaalt dan wel een klachtengeld van € 27,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld.

De termijn om een geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen is 12 maanden vanaf het moment dat u voor het eerst uw klacht bij de NS, stad- en streekvervoerder of Klantenservice OV-chipkaart heeft voorgelegd.

Maar ook wij zijn benieuwd naar uw klacht.

Uiteraard willen wij het ook weten indien u een klacht heeft over het openbaar vervoer in onze regio. Met uw klacht gaan we aan de slag om het openbaar vervoer te kunnen verbeteren. Daarom vragen we u om het onderstaande formulier volledig in te vullen en verzoeken meteen de correspondentie mee te sturen. Ook kijken we of we op korte termijn kunnen bemiddelen.

Waar en met wie...

Datum en omschrijving klacht... *

Klacht al gemeld? *

Persoonlijke gegevens - verzenden *